Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Västerbottens län - Ålder och kön - Bergsbyn

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bergsbyn 1332 14,4% 38,7% 31,5% 15,4% 7,4% 50,6% 49,4% 0,7%  
Summa 1332 14,4% 38,7% 31,5% 15,4% 7,4% 50,6% 49,4% 0,7%

http://www.val.se