Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Västerbottens län - Ålder och kön - Mariehemshöjd

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Mariehemshöjd 2214 34,1% 26,9% 17,2% 21,9% 8,8% 49,5% 50,5% 6,8%  
Summa 2214 34,1% 26,9% 17,2% 21,9% 8,8% 49,5% 50,5% 6,8%

http://www.val.se