Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Västerbottens län - Ålder och kön - Obbola

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Obbola 2074 15,6% 36,0% 27,6% 20,7% 7,8% 51,1% 48,9% 2,4%  
Summa 2074 15,6% 36,0% 27,6% 20,7% 7,8% 51,1% 48,9% 2,4%

http://www.val.se