Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Västerbottens län - Ålder och kön - Holmsund Västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Holmsund Västra 1465 19,7% 31,1% 21,4% 27,8% 8,8% 49,0% 51,0% 4,4%  
Summa 1465 19,7% 31,1% 21,4% 27,8% 8,8% 49,0% 51,0% 4,4%

http://www.val.se