Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Västerbottens län - Ålder och kön - Carlshem Östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Carlshem Östra 1523 41,6% 27,8% 19,1% 11,6% 9,9% 52,3% 47,7% 6,0%  
Summa 1523 41,6% 27,8% 19,1% 11,6% 9,9% 52,3% 47,7% 6,0%

http://www.val.se