Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Västerbottens län - Ålder och kön - Norra Ersboda

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Norra Ersboda 1443 30,4% 41,0% 20,0% 8,7% 10,3% 51,1% 48,9% 8,6%  
Summa 1443 30,4% 41,0% 20,0% 8,7% 10,3% 51,1% 48,9% 8,6%

http://www.val.se