Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Västerbottens län - Ålder och kön - Tvärålund

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Tvärålund 1118 14,2% 25,4% 27,8% 32,6% 5,5% 52,2% 47,8% 2,1%  
Summa 1118 14,2% 25,4% 27,8% 32,6% 5,5% 52,2% 47,8% 2,1%

http://www.val.se