Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Västerbottens län - Ålder och kön - Vindelns västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vindelns västra 1389 16,0% 27,8% 24,6% 31,7% 7,9% 47,9% 52,1% 1,7%  
Summa 1389 16,0% 27,8% 24,6% 31,7% 7,9% 47,9% 52,1% 1,7%

http://www.val.se