Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Västerbottens län - Ålder och kön - Bjurholm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bjurholm 1980 14,4% 24,9% 23,8% 36,9% 6,8% 51,2% 48,8% 2,9%  
Summa 1980 14,4% 24,9% 23,8% 36,9% 6,8% 51,2% 48,8% 2,9%

http://www.val.se