Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Västerbottens län - Ålder och kön - Håknäs

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Håknäs 482 13,5% 31,7% 34,2% 20,5% 6,0% 53,9% 46,1% 1,9%  
Summa 482 13,5% 31,7% 34,2% 20,5% 6,0% 53,9% 46,1% 1,9%

http://www.val.se