Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Jämtlands län - Ålder och kön - Östersund 18

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Östersund 18 1251 14,6% 34,2% 29,2% 22,0% 7,7% 46,8% 53,2% 2,0%  
Summa 1251 14,6% 34,2% 29,2% 22,0% 7,7% 46,8% 53,2% 2,0%

http://www.val.se