Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Jämtlands län - Ålder och kön - Östersund 14

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Östersund 14 1159 19,5% 29,8% 25,7% 25,0% 6,8% 48,7% 51,3% 1,6%  
Summa 1159 19,5% 29,8% 25,7% 25,0% 6,8% 48,7% 51,3% 1,6%

http://www.val.se