Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Jämtlands län - Ålder och kön - Östersund 8

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Östersund 8 1156 18,4% 30,1% 24,4% 27,1% 5,0% 45,2% 54,8% 1,1%  
Summa 1156 18,4% 30,1% 24,4% 27,1% 5,0% 45,2% 54,8% 1,1%

http://www.val.se