Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Jämtlands län - Ålder och kön - Östersund 6

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Östersund 6 1135 29,9% 28,4% 21,0% 20,8% 5,6% 47,3% 52,7% 2,1%  
Summa 1135 29,9% 28,4% 21,0% 20,8% 5,6% 47,3% 52,7% 2,1%

http://www.val.se