Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Jämtlands län - Ålder och kön - Vemdalen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vemdalen 670 13,4% 29,7% 25,1% 31,8% 6,6% 52,1% 47,9% 1,3%  
Summa 670 13,4% 29,7% 25,1% 31,8% 6,6% 52,1% 47,9% 1,3%

http://www.val.se