Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Jämtlands län - Ålder och kön - Sveg Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sveg Ö 892 17,6% 28,4% 29,6% 24,4% 6,8% 51,8% 48,2% 4,5%  
Summa 892 17,6% 28,4% 29,6% 24,4% 6,8% 51,8% 48,2% 4,5%

http://www.val.se