Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Jämtlands län - Ålder och kön - Klövsjö-Rätan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Klövsjö-Rätan 947 13,1% 23,8% 25,0% 38,1% 6,1% 51,6% 48,4% 2,2%  
Summa 947 13,1% 23,8% 25,0% 38,1% 6,1% 51,6% 48,4% 2,2%

http://www.val.se