Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Jämtlands län - Ålder och kön - Hallen-Marby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hallen-Marby 981 15,7% 27,6% 29,5% 27,2% 7,7% 51,6% 48,4% 0,9%  
Summa 981 15,7% 27,6% 29,5% 27,2% 7,7% 51,6% 48,4% 0,9%

http://www.val.se