Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Jämtlands län - Ålder och kön - Kall

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kall 451 12,2% 23,3% 33,5% 31,0% 6,4% 55,4% 44,6% 4,0%  
Summa 451 12,2% 23,3% 33,5% 31,0% 6,4% 55,4% 44,6% 4,0%

http://www.val.se