Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Jämtlands län - Ålder och kön - Näsviken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Näsviken 666 14,6% 29,3% 31,5% 24,6% 6,8% 54,7% 45,3% 3,0%  
Summa 666 14,6% 29,3% 31,5% 24,6% 6,8% 54,7% 45,3% 3,0%

http://www.val.se