Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Jämtlands län - Ålder och kön - Gällö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gällö 1124 12,6% 30,3% 26,5% 30,5% 5,6% 53,3% 46,7% 4,8%  
Summa 1124 12,6% 30,3% 26,5% 30,5% 5,6% 53,3% 46,7% 4,8%

http://www.val.se