Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Västernorrlands län - Ålder och kön - Björna S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Björna S 622 16,2% 25,2% 27,5% 31,0% 6,6% 51,1% 48,9% 0,3%  
Summa 622 16,2% 25,2% 27,5% 31,0% 6,6% 51,1% 48,9% 0,3%

http://www.val.se