Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Västernorrlands län - Ålder och kön - Haffsta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Haffsta 716 17,2% 36,5% 26,5% 19,8% 7,1% 50,6% 49,4% 2,1%  
Summa 716 17,2% 36,5% 26,5% 19,8% 7,1% 50,6% 49,4% 2,1%

http://www.val.se