Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Västernorrlands län - Ålder och kön - Billsta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Billsta 538 13,8% 32,5% 33,8% 19,9% 5,8% 51,7% 48,3% 1,9%  
Summa 538 13,8% 32,5% 33,8% 19,9% 5,8% 51,7% 48,3% 1,9%

http://www.val.se