Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Västernorrlands län - Ålder och kön - Bredbyn-Sörflärke

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bredbyn-Sörflärke 1659 13,0% 25,6% 25,6% 35,9% 6,1% 50,2% 49,8% 1,2%  
Summa 1659 13,0% 25,6% 25,6% 35,9% 6,1% 50,2% 49,8% 1,2%

http://www.val.se