Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Västernorrlands län - Ålder och kön - Långsele S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Långsele S 534 15,2% 31,6% 28,8% 24,3% 7,3% 52,6% 47,4% 1,7%  
Summa 534 15,2% 31,6% 28,8% 24,3% 7,3% 52,6% 47,4% 1,7%

http://www.val.se