Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Västernorrlands län - Ålder och kön - Bollsta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bollsta 741 13,8% 22,7% 31,0% 32,5% 5,9% 53,4% 46,6% 3,9%  
Summa 741 13,8% 22,7% 31,0% 32,5% 5,9% 53,4% 46,6% 3,9%

http://www.val.se