Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Västernorrlands län - Ålder och kön - Nora - Skog

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Nora - Skog 1345 12,8% 23,8% 33,4% 30,0% 6,2% 53,2% 46,8% 3,2%  
Summa 1345 12,8% 23,8% 33,4% 30,0% 6,2% 53,2% 46,8% 3,2%

http://www.val.se