Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Västernorrlands län - Ålder och kön - Väja-Dynäs

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Väja-Dynäs 660 13,3% 25,6% 32,9% 28,2% 5,6% 55,8% 44,2% 3,6%  
Summa 660 13,3% 25,6% 32,9% 28,2% 5,6% 55,8% 44,2% 3,6%

http://www.val.se