Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Västernorrlands län - Ålder och kön - Indal

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Indal 1427 13,7% 31,5% 28,9% 25,9% 6,3% 53,1% 46,9% 1,1%  
Summa 1427 13,7% 31,5% 28,9% 25,9% 6,3% 53,1% 46,9% 1,1%

http://www.val.se