Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Västernorrlands län - Ålder och kön - Stöde S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Stöde S 1314 14,5% 28,8% 30,9% 25,8% 7,1% 51,4% 48,6% 0,7%  
Summa 1314 14,5% 28,8% 30,9% 25,8% 7,1% 51,4% 48,6% 0,7%

http://www.val.se