Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Västernorrlands län - Ålder och kön - Skön-Finsta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skön-Finsta 1324 19,6% 29,4% 24,7% 26,4% 6,3% 52,1% 47,9% 6,7%  
Summa 1324 19,6% 29,4% 24,7% 26,4% 6,3% 52,1% 47,9% 6,7%

http://www.val.se