Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Västernorrlands län - Ålder och kön - Skön-Ortviken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skön-Ortviken 1508 21,4% 28,4% 25,5% 24,7% 6,8% 50,5% 49,5% 2,3%  
Summa 1508 21,4% 28,4% 25,5% 24,7% 6,8% 50,5% 49,5% 2,3%

http://www.val.se