Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Västernorrlands län - Ålder och kön - Skön-Haga S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skön-Haga S 1654 19,9% 31,0% 20,8% 28,3% 5,1% 46,3% 53,7% 2,5%  
Summa 1654 19,9% 31,0% 20,8% 28,3% 5,1% 46,3% 53,7% 2,5%

http://www.val.se