Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Västernorrlands län - Ålder och kön - Nacksta Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Nacksta Ö 1629 25,5% 35,1% 19,8% 19,6% 8,7% 46,7% 53,3% 11,9%  
Summa 1629 25,5% 35,1% 19,8% 19,6% 8,7% 46,7% 53,3% 11,9%

http://www.val.se