Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Västernorrlands län - Ålder och kön - Sallyhill

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sallyhill 926 21,5% 41,1% 20,7% 16,6% 7,0% 50,1% 49,9% 3,6%  
Summa 926 21,5% 41,1% 20,7% 16,6% 7,0% 50,1% 49,9% 3,6%

http://www.val.se