Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Västernorrlands län - Ålder och kön - Västermalm S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Västermalm S 1140 36,8% 31,4% 18,4% 13,3% 8,0% 47,9% 52,1% 3,3%  
Summa 1140 36,8% 31,4% 18,4% 13,3% 8,0% 47,9% 52,1% 3,3%

http://www.val.se