Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Västernorrlands län - Ålder och kön - Södermalm mellersta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Södermalm mellersta 1886 23,1% 21,0% 20,4% 35,5% 5,6% 46,1% 53,9% 1,5%  
Summa 1886 23,1% 21,0% 20,4% 35,5% 5,6% 46,1% 53,9% 1,5%

http://www.val.se