Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Västernorrlands län - Ålder och kön - Säbrå S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Säbrå S 1177 12,9% 28,5% 33,6% 25,0% 5,7% 51,3% 48,7% 2,5%  
Summa 1177 12,9% 28,5% 33,6% 25,0% 5,7% 51,3% 48,7% 2,5%

http://www.val.se