Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Västernorrlands län - Ålder och kön - Säbrå mellersta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Säbrå mellersta 1441 13,3% 34,1% 24,4% 28,2% 6,8% 51,9% 48,1% 1,3%  
Summa 1441 13,3% 34,1% 24,4% 28,2% 6,8% 51,9% 48,1% 1,3%

http://www.val.se