Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Västernorrlands län - Ålder och kön - Timrå-Ljustorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Timrå-Ljustorp 791 14,3% 33,2% 29,8% 22,6% 5,6% 54,9% 45,1% 1,5%  
Summa 791 14,3% 33,2% 29,8% 22,6% 5,6% 54,9% 45,1% 1,5%

http://www.val.se