Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Västernorrlands län - Ålder och kön - Timrå-Sörberge

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Timrå-Sörberge 1874 14,0% 35,4% 22,8% 27,9% 7,2% 51,2% 48,8% 1,4%  
Summa 1874 14,0% 35,4% 22,8% 27,9% 7,2% 51,2% 48,8% 1,4%

http://www.val.se