Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Västernorrlands län - Ålder och kön - Torpshammar-Naggen-Munkbysjön

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Torpshammar-Naggen-Munkbysjön 1152 11,3% 27,2% 31,4% 30,1% 5,9% 51,8% 48,2% 1,7%  
Summa 1152 11,3% 27,2% 31,4% 30,1% 5,9% 51,8% 48,2% 1,7%

http://www.val.se