Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Västernorrlands län - Ålder och kön - Borgsjö-Erikslund

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Borgsjö-Erikslund 665 15,8% 27,5% 28,3% 28,4% 6,6% 52,9% 47,1% 3,8%  
Summa 665 15,8% 27,5% 28,3% 28,4% 6,6% 52,9% 47,1% 3,8%

http://www.val.se