Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Gävleborgs län - Ålder och kön - Iggesund Söder

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Iggesund Söder 1064 16,2% 25,3% 27,9% 30,6% 6,5% 48,1% 51,9% 4,1%  
Summa 1064 16,2% 25,3% 27,9% 30,6% 6,5% 48,1% 51,9% 4,1%

http://www.val.se