Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Gävleborgs län - Ålder och kön - Kyrkbacken mfl

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kyrkbacken mfl 1048 19,5% 24,4% 22,6% 33,5% 5,7% 43,2% 56,8% 1,2%  
Summa 1048 19,5% 24,4% 22,6% 33,5% 5,7% 43,2% 56,8% 1,2%

http://www.val.se