Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Gävleborgs län - Ålder och kön - Västertull mfl

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Västertull mfl 1492 10,9% 18,3% 24,3% 46,5% 4,2% 42,4% 57,6% 1,8%  
Summa 1492 10,9% 18,3% 24,3% 46,5% 4,2% 42,4% 57,6% 1,8%

http://www.val.se