Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Gävleborgs län - Ålder och kön - Östertull mfl

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Östertull mfl 1463 18,3% 24,2% 26,1% 31,4% 5,9% 45,5% 54,5% 2,0%  
Summa 1463 18,3% 24,2% 26,1% 31,4% 5,9% 45,5% 54,5% 2,0%

http://www.val.se