Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Gävleborgs län - Ålder och kön - Arbrå-Undersvik

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Arbrå-Undersvik 1332 12,6% 25,8% 31,9% 29,7% 6,6% 52,9% 47,1% 1,3%  
Summa 1332 12,6% 25,8% 31,9% 29,7% 6,6% 52,9% 47,1% 1,3%

http://www.val.se