Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Gävleborgs län - Ålder och kön - Järbo

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Järbo 2082 13,4% 33,1% 25,6% 27,9% 6,2% 52,4% 47,6% 2,5%  
Summa 2082 13,4% 33,1% 25,6% 27,9% 6,2% 52,4% 47,6% 2,5%

http://www.val.se